האם תוכלו להיות לקוחות שלי?

• לפניכם מבחן רב-ברירה הבוחן התאמת לקוחות. לרשותכם 5 שניות לכל שאלה • יש לפנות כמה דקות במקום שקט • מוכנים?